IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Uprzejmie informujemy, że 20 grudnia 2018 roku Instytut Europy Środkowo-Wschodniej został zlikwidowany. Na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o Instytucie Europy Środkowej został powołany Instytut Europy Środkowej z siedzibą w Lublinie, który zastąpił IEŚW. Trwają prace nad nową witryną www Instytutu.

„Polska – Rosja
Materiały do nauczania historii”

Najnowsze publikacje Instytutu.

Publikowane materiały przygotowano w ramach projektu „Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/06/M/HS3/00274

Wydarzenia