IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest placówką badawczo-naukową, która od 1991 roku jako stowarzyszenie oraz od 2001 jako Jednostka Badawczo-Rozwojowa (instytut badawczy od 2010 r.), powołana przez ministra spraw zagranicznych, prowadzi badania, głównie historyczne i politologiczne, związane ze specyfiką Europy Środkowo-Wschodniej.

„Oni. Migranci w Rosji w obiektywie niezależnych reporterów rosyjskich”

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy pt „Oni. Migranci w Rosji w obiektywie niezależnych reporterów rosyjskich", które odbędzie się w najbliższą sobotę (18 listopada b.r.) w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie o godz. 11:30.

W najbliższą niedzielę (19 listopada b.r.) o godz. 18:00 w Domu Słów przy ul. Królewskiej 17 odbędzie się dyskusja "Jak żyje rosyjski dokument?" z udziałem rosyjskich fotografów - Aleksandra Sorina, Olgi Igurazowej i Aleksandra Wasiukowicza.

Wydarzenia

20.10.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik, zatytułowany Strategia bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej, ukazał się w publikacji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) pt. Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni, Rozdział 6, s. 97-105.

AKZ, 20.10.17

19.10.2017

Miło nam poinformować, że dostępny jest artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, 2017, ss. 125-142, DOI 10.14746/ssp.2017.2.7.

AKZ, 19.10.17

11-14.10.2017

Aleksiej Wasiliew wziął udział w zorganizowanym w Krakowie III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, podczas którego wystąpił z referatem „Oskar Halecki w okresie odrodzenia panstwa polskiego: ramy habsburskie polskiej pamięci”. Wziął również udział w panelu Dlaczego w XVIII wieku, w środku Europy, upadło duże państwo – dawna Rzeczpospolita? Wokół sporów rzeczywistych i fikcyjnych – pola dyskursu.

AW, 18.10.17

26-30.09.2017

Prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk oraz dr Marek Radziwon przebywali w Moskwie, gdzie wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez MGIMO i Rosyjską Akademię Nauk, poświęconej 100-leciu rosyjskiej rewolucji. Prof. Filipowicz wygłosił referat na temat polskiego wpływu na zachodnioeuropejską i amerykańską refleksję nad dziejami rewolucji rosyjskiej.

MB, 6.10.17

25.09.2017

Podczas odbywającego się w Lublinie VI Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej współorganizował panel dyskusyjny „Decentralizacja jako skuteczny instrument poprawy efektywności zarządzania”. Wzięli w nim udział: były minister spraw zagranicznych Republiki Słowackiej Pavol Demeš oraz eksperci z Rosji i Ukrainy, którzy dyskutowali o roli demokracji lokalnej we współczesnej polityce i o faktycznej kondycji decentralizacji w swoich krajach. Instytut zaprosił do Lublina znanych ekspertów rosyjskich: Aleksandra Kyniewa, Tatianę Worożejkinę, Andrzeja Zacharowa i Leonida Isajewa, a także Gieorgija Chizhova z Kijowa.

MB, 6.10.17

25.09.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej zorganizował w swej siedzibie międzynarodowe seminarium naukowe w ramach projektu Europejski Dialog, realizowanego wraz z grupą proeuropejsko i liberalnie nastawionych ekspertów rosyjskich. Seminarium było poświęcone sposobowi realizacji polityki symbolicznej w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, a także na Ukrainie i w Rosji. W seminarium wzięli udział m.in.: Maria Lipman, Olga Malinowa, Wasilij Żarkow, Andriej Babicki, Anatolij Gołubowski, Boris Dołgin, Alisa Lożkina, Tatiana Worożejkina, Aleksandr Kyniew, Andrzej Zacharow i Leonid Isajew.

MB, 6.10.17

21.09.2017

Prof. Mirosław Filipowicz w Warszawie wziął udział we współorganizowanym przez Fundację Batorego, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. seminarium eksperckim „Polska–Niemcy–Rosja: jak rozmawiać z szacunkiem o historii?”, w ramach którego omówił problematykę prowadzenia udanego polsko-rosyjskiego dialogu w kwestiach historycznych.

MB, 6.10.17

13-16.09.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w Międzynarodowym Kongresie Historyków-Slawistów „Jak dzisiaj badać dzieje świata słowiańskiego?” (Международный конгресс историков-славистов „Как сегодня изучать историю славянского мира?”), który odbył się na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym. W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Влияние изучения польской истории на формирование концепции русской национальной идентичности в конце XIX – начале ХХ вв. (на материалах работ историков Императорского Варшавского университета)”.

AB, 19.09.17

7-10.09.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w warsztatach pt. „Club of Gdańsk – Polish-Russian Young Leaders Meeting Point”, zorganizowanych w Gdańsku przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

AKZ, 18.09.17

5-9.09.2017

Na zaproszenie Ambasady Polskiej w Mińsku prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk oraz dr Agata Stolarz w dniach 5-9 września przebywali z wizytą na Białorusi. Spotkali się m.in. z przedstawicielami Instytutu Historii Białoruskiej Akademii Nauk, Wydziału Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Wydziału Historycznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Przedmiotem rozmów było nawiązanie współpracy. Delegacja IEŚW zwiedziła również Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz odwiedziła liczne miejsca pamięci w Mińsku i na Białorusi.

AS, 27.09.17

14-15.09.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w odbywającej się na Uniwersytecie Wrocławskim „22 Annual Conference of Central European Political Science Association: Integration vs Disintegration? CEECs Towards European Union and Its Challenges”, gdzie zaprezentowała referat pt. „Securitization of the national minorities in the Baltic states”.

AKZ, 18.09.17

4-6.09.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w 47 dorocznej konferencji UACES, podczas której zaprezentowała dwa referaty: „Whatever Happened to Truth and Objectivity... – a Critical Take on the Post-truth Debate in the EU Context” oraz (we współautorstwie z dr Martą Pachocką) „There Are No Easy Answers to These Questions...: Rethinking Migration, Solidarity, Integration”. Podczas konferencji dr Visvizi moderowała również panel pt. „Central and Eastern Europe in the EU under Crisis Conditions: Challenges and Perspectives”.

AV, 14.09.17

10.09.2017

Dr Aleksiej Wasiliew wziął udział w dyskusji „Rosjanie i Polacy w świecie słowiańskim”, która odbyła się w ramach Forum Kultur Słowiańskich na Moskiewskich Międzynarodowych Targach Książki.

AW, 11.09.17

26.06.2017

IEŚW odwiedził pan Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych. Podczas wizyty rozmawiał z dyrektorem IEŚW na temat obecnej i przyszłej aktywności Instytutu. Spotkał się też z pracownikami Instytutu.

PJ, 27.06.17

29.05 – 4.06.2017

Prof. M. Filipowicz, dyrektor IEŚW, i dr Marek Radziwon przebywali w Korei Południowej na zaproszenie Northeast Asia History Foundation. W siedzibie fundacji wzięli udział w seminarium „Spory historyczne i pojednanie na przykładzie Polski i Rosji” (31 maja), a także w światowym Jeju Forum for Peace and Prosperity zorganizowanym na wyspie Jeju (31 maja – 2 czerwca). Prof. Filipowicz uczestniczył w panelu „Historical Reconciliation in East Asia and Europe”. Jeju Forum to azjatycki odpowiednik europejskiego Davos. Przedmiotem rozmów z władzami Fundacji, w których uczestniczyła też kierująca polską ambasadą w Seulu p. Joanna Wasiewska, chargé d’affaires a.i., były plany dalszej współpracy z ekspertami koreańskimi.

PJ, 26.06.17

21-26.05.2017

Na zaproszenie rektora MGIMO, akademika A. Torkunowa, w Moskwie przebywali prof. M. Filipowicz, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, i dr Marek Radziwon. Spotkali się z członkami Rosyjsko-Polskiej Grupy do Spraw Trudnych: rektorem Torkunowem, akademikiem A. Czubarianem i W. Grigoriewem, szefem Federalnej Agencji do Spraw Prasy, a także z prorektorem MGIMO, drem A. Malginem. Przedmiotem rozmów było wznowienie prac bilateralnych Grupy, w tym planowane jeszcze w tym roku działania. W rozmowach uczestniczył prof. W. Marciniak, ambasador RP w Moskwie.

PJ, 26.06.17

22-23.06.2017

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w Exploratory Workshop „New First World War Memories – Tectonics of Memory in Europe”, który odbył się na Uniwersytecie w Stavanger (Norwegia). W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Representations of the First World War in the Politics of Memory in Russia and Ukraine”.

AB, 6.07.17

22.06.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w konferencji „Strategia Europa 2020 – jak zbudować innowacyjną i konkurencyjną Unię Europejską?”, zorganizowanej w ramach projektu: Jean Monnet Chair „Europe 2020: Challenges and Opportunities”. Dr Visvizi zaprezentowała referat pt. „Strategia Europa 2020 w szerszym kontekście geopolitycznym i gospodarczym, i.e. innowacyjność, konkurencyjność, zrównoważony wzrost i rozwój gospodarczo-społeczny”.

AV, 26.06.17

7-8.06.2017

Dr Agata Stolarz uczestniczyła w czwartym międzynarodowym kongresie „Politică. Diplomație. Cultură” zorganizowanym w Krajowej (Rumunia), podczas którego wygłosiła referat pt. „1918 in Polish Collective Memory”.

ASt, 23.06.17

09.06.2017

W numerze 2016/4 austriackiego czasopisma „Europäische Rundschau” został opublikowany artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Sowjetische Denkmäler in den baltischen Staaten – Nationale Konflikte und internationale Auseinandersetzungen, s. 95-99. Artykuł ten pierwotnie ukazał się w „New Eastern Europe”, 2016, nr 6 (XXIV), s. 165-169, pt. Monument wars in the Baltic states.

AKZ, 12.06.17

8.06.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w międzynarodowych warsztatach zatytułowanych „V4-Europe – Pieces of Populism in Europe and How to Overcome the Challenge”, zorganizowanych przez the Hungarian Europe Society we współpracy m.in. z the German Marshall Fund of the United States. Dr Visvizi zaprezentowała referat pt. „Querying the MIGRATION-POPULISM NEXUS: towards effective ways of navigating the problem. Poland & Greece in focus”.

AV, 26.06.17

4-6.06.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach Second Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies „The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century Later”, które odbyły się na Uniwersytecie w Tartu. Podczas posiedzeń sekcji „The Legacy of Communism to the Post-Wall, Post-Truth Generations of Central Europe” wygłosiła referat „The Revival of the First World War Memories in Russia and Ukraine: A Comparative Analysis of Textbooks”.

AB, 6.07.17

1.06.2016 – 31.05.2017

W okresie od 1.06.2016 do 31.05.2017 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik realizowała projekt badawczy pt. „Postawy rosyjskiej mniejszości narodowej w państwach bałtyckich wobec idei Русского Мира” na Uniwersytecie Wileńskim. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Mobilność Plus (nr projektu DN/MOB/121/IV/2015).

AKZ, 5.06.17

26-28.05.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w międzynarodowej konferencji 9th Annual Juri Lotman Days: The Symbol in the Cultural System, zorganizowanej przez Uniwersytet w Tallinie, podczas której zaprezentowała referat pt. „Soviet Victory Monuments in the Perception of the Russian-speakers in the Baltic States”.

AKZ, 5.06.17

25.05.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w PECSA Roundtable Debate 2017 “The role of European values in times of the political and socio-economic challenges in Europe” (http://www.pecsa.edu.pl/pl/debata-panelowa/). Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) był jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

AV, 26.06.17

09.05.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w I Międzynarodowym Kongresie Naukowym „European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy”, podczas którego zaprezentowała referat pt. „Foreign Policy Implications of the Sovereign-Debt Crisis: Greece, the EU, and the Mediterranean”. Kongres został zorganizowany przez Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics, CEWSE)

AV, 16.05.17

10.05.2017

W numerze 50 (3-4/2017) dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” ukazał się artykuł dra Marka Radziwona pt. Moja Moskwa.

PJ, 15.05.17

9.05.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина и ее воспроизведение в трудах историков Императорского Варшавского университета – ukazał się w publikacji Mikołaj Karamzin i jego czasy, red. naukowa M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 231–240.

AB, 6.07.17

11.04.2017

W Instytucie Historii PAN dr Marek Radziwon wygłosił referat pt. „Październik 1917 w Rosji: rewolucja, przewrót czy wojna domowa”. W dyskusji wzięli udział m.in.: dr Piotr Głuszkowski, prof. Marek Kornat, prof. Mariusz Wołos.

MR, 20.04.17

09.03.2017

Wznowiła swą działalność polska część Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Uroczyste posiedzenie inauguracyjne z udziałem ministra spraw zagranicznych, ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, ambasadora Polski w Rosji miało miejsce w Sali Giedroycia w gmachu MSZ. Na Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Grupy i jednocześnie jej polskiego współprzewodniczącego został powołany prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor IEŚW.
Grupa powstała w 2008 r., a jej wieloletnim polskim współprzewodniczącym był prof. Adam Rotfeld. Do jej dotychczasowych najważniejszych osiągnięć można zaliczyć opublikowanie obszernego polsko-rosyjskiego tomu „Białe plamy – czarne plamy", a także powołanie Centrów Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie i w Moskwie.

AK, 14.0.17

09.03.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. The Russia Factor and Security in Central and Eastern Europe, która odbyła się w Mykolas Romeris University w Wilnie. Podczas konferencji wygłosiła referat pt. „Russia and Russian-speakers in the Baltic states”.

AKZ, 13.03.17

08.03.2017

W Kownie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Countering Information Threats in Central and Eastern Europe, współorganizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Vytauto Didžiojo Universitetas. Podczas seminarium dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wygłosiła referat pt. „Russia’s information strategy for Russian-speaking community”.

AKZ, 13.03.17

17.02.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w wiosennej konferencji IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion), zorganizowanej przez Middlesex University w Londynie. Podczas konferencji zaprezentowała referat pt. „Conflicted and divided: temporary protection & immigration; between moral criticality & practical feasibility”.

AV, 30.03.17

07.02.2017

Dr Anna Visvizi moderowała dyskusję panelową podczas międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Migration and refugee crises in Europe: solidarity, responsibility, human vulnerability”. Konferencja odbyła się w Atenach. Jej współorganizatorami były Institute of Diplomacy & Global Affairs (IDGA) i Jean Monnet EUMIGRO Project.

AV, 30.03.17

24.01.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w seminarium poświęconemu kwestii populizmu, podczas którego zaprezentowała referat pt. „Different (?) faces of populism: Central and Southern Europe in Focus”. Seminarium odbyło się Central European University (CEU) w Budapeszcie.

AV, 30.03.17

23.01.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i dra Janusza Kowalczyka pt. Nation-building in Post-Maidan Ukraine, ukazał się w czasopiśmie „The Polish Quarterly of International Affairs”, nr 3, 2016, ss. 91-105.

AKZ, 23.01.17

23.01.2017

Miło nam poinformować, że dostępny jest artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Antidiplomacy in Russia’s Policies Regarding Russian-Speakers in the Baltic states, „Baltic Journal of Politic Science”, nr 5, 2016, ss. 89-104, DOI: https://doi.org/10.15388/BJPS.2016.5.10338.

AKZ, 23.01.17

11.01.2017

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO, pt. „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”. IEŚW jest jednym z partnerów tego projektu, realizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2016-2019 w ramach Programu Erasmus+. Materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie projektu.

AV, 17.01.17

11.01.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EUMIGRO , pt. „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”, podczas której wygłosiła referat zatytułowany „Kryzys migracyjny i uchodźczy z perspektywy Morza Egejskiego: dylematy i wyzwania”.

AV, 17.01.17

10.01.2017

W Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk dr Anna Visvizi wygłosiła referat zatytułowany „Meandry historii: od Metaxasa przez wojnę ‘domową’ do kryzysu zadłużenia Grecji”.

AV, 17.01.17

09.01.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Polityka w archeologii. Historia badań sztuki paleolitycznej ukazał się w publikacji Polityczne konteksty sztuki, pod red. M. Stępnik, Lublin 2016, s. 191-206 (ISBN 978-83-7784-887-6).

AKZ, 9.01.17

Grudzień 2016

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra hab. Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2016. Zapraszamy do lektury.

13.12.16

27.12.2016

Pod redakcją dr Anny Visvizi, dr Agaty Stolarz, prof. zw. Katarzyny Żukrowskiej oraz dr Joanny Stryjek opublikowany został „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, 14 (6), zatytułowany The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects.

AV, 17.01.17

15.12.2016

Ukazał się Raport IESW pt. Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile Security Contexts. Raport ten, napisany we współpracy pomiędzy Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej (IESW) i Association for International Affairs (AMO) oraz innymi wiodącymi think-tankami z Polski z Czech, powstał w ramach realizacji zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”, grant nr BDG-687/2016.

AV, 17.01.17

8-10.12.2016

Na Uniwersytecie MGIMO w Moskwie prof. Mirosław Filipowicz i dr Marek Radziwon wzięli udział w konferencji „Rosja i Polska w nowych realiach: czy możliwa jest współpraca?”, która odbyła się w ramach X Konwencji Rosyjskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych.

PJ, 28.03.17

Listopad 2016

W numerze 135/2016 kwartalnika „Zeszyty Literackie” ukazał się esej dra Marka Radziwona pt. Kim pani dla niego jest?, poświęcony leningradzkiemu procesowi nad Josifem Brodskim.

MR, 7.03.17

30.11.2016

Pod redakcją dr. Marka Radziwona ukazał się „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, 14 (3), zatytułowany Ruch obywatelski w Federacji Rosyjskiej. Nowe obszary działania, zagrożenia, tradycje.

PJ, 17.01.17

30.11.2016

Pod redakcją dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik oraz dr Anny Visvizi opublikowany został „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, 14 (2), zatytułowany InfoSec in East-Central Europe: information in security – challenges, implications, responses.

AV, 17.01.17

26.11.2016

26 listopada 2016 r. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) gościł profesora Jewgienija Gontmachera, wicedyrektora Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych im. Primakova oraz współzałożyciela ‘European Dialogue’ Expert Group. Profesor Gontmacher wygłosił wykład pt. „Russia as a Game Changer”. Wykład profesora Gontmachera stanowi początek cyklu inicjatyw, które – realizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW), jednego z głównych partnerów strategicznych grupy European Dialogue – będą miały na celu budowane dialogu i porozumienia w regionie.

AV, 28.11.16

25-26.11.2016

W dniach 25-26 listopada 2016 r. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW), we współpracy z Association for International Affairs (AMO) z Pragi, zorganizował seminarium eksperckie pt. „Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa / Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts”. Podczas seminarium, w którym wzięli udział eksperci z IEŚW, AMO, EUROPEUM, oraz OSW, PISM, KUL i UMCS, odbyła się prezentacja raportu pt. Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts. Swoją obecnością na seminarium zaszczycili nas przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt i będące jego częścią seminarium realizowane są w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”, grant nr BDG-687/2016. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz seminarium dostępne są na stronie projektu.

AV, 28.11.16

17.11.2016

Dr Marek Radziwon wziął udział w promocji książki Rafała M. Blütha „Likwidacja leninowskiej elity” oraz inne pisma sowietologiczne 1933-1938 (Więź 2016) w warszawskim Klubie Księgarza.

MR, 7.03.17

9-11.11.2016

Prof. Mirosław Filipowicz uczestniczył w konferencji „Russia and Europe: Interaction and Mutual Understanding in the 1700s-1900s” zorganizowanej przez Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, podczas której wygłosił referat „Russia and its Western neighbours. The concept of East-Central Europe in the post-war world”.

PJ, 28.03.17

04.11.2016

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Monument wars in the Baltic states ukazał się we wpływowym czasopiśmie „New Eastern Europe”, nr 6 (XXIV), 2016, s. 165-169.

AKZ, 4.11.16

03.11.2016

Dr Marek Radziwon wygłosił wykład o przemianach politycznych i gospodarczych w Polsce w 1989 roku w ramach seminarium eksperckiego pt. „Grupa Wyszehradzka oraz jej transformacja polityczno-społeczna – wnioski i potencjalne implikacje dla Półwyspu Koreańskiego” zorganizowanego przez Ambasadę RP w Seulu wspólnie z Instytutem Studiów nad Polityką „Asan” w Seulu.

MR, 7.03.17

04.11.2016

Miło nam poinformować, że dostępny jest artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Sankcje wobec Rosji, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 50, 2016, s. 7-28.

AKZ, 4.11.16

17.10.2016

Dr Hanna Bazhenova wygłosiła wykład gościnny pt. „Императорский Варшавский университет в судьбах его историков (1869-1915)” [„Cesarski Uniwersytet Warszawski w losach jego historyków (1869-1915)”] w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

HB, 28.03.17

17.10.2016

W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się prezentacja książek dr Hanny Bazhenovej Историки Императорского Варшавского университета 1869-1915: просвещение, наука, политика (Люблин 2014) i Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915: nauka i polityka (Lublin 2016). Prezentacja została zorganizowana przez Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

HB, 28.03.17

04.10.2016

Dr Aleksiej Wasiliew wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Historia, pamięć, tożsamość: podstawy teoretyczne a praktyki badawcze”, zorganizowanej przez Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Historii Intelektualnej. Podczas konferencji wygłosił referat pt. „Kształtowanie dyskursu pamięci w polskiej kulturze jako odpowiedź na traumę rozbiorów”.

AW, 10.10.16

05.10.2016

W dniu 30 września 2016 roku pracę w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej zakończyli prof. Andrzej Gil i dr hab. Tomasz Stępniewski. Prof. Andrzej Gil był w przeszłości zastępcą dyrektora Instytutu do spraw naukowych i kierownikiem Pracowni Naukowej IEŚW. Dr hab. Tomasz Stępniewski oprócz aktywnej pracy w Pracowni Naukowej pełnił też funkcję sekretarza Rady Naukowej IEŚW. Instytut zawdzięcza obu kolegom rozwój Pracowni Naukowej, zwłaszcza w segmencie badań nad współczesnością, a także wysoką pozycję Rocznika IEŚW. To formalne rozstanie nie oznacza końca naszej współpracy.

5.10.16

30.09.2016

Pod redakcją dr Anny Visvizi ukazał się „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, 14 (4), zatytułowany Re-thinking the OECD’s role in global governance: members, policies, influence, poświęcony 20-leciu członkostwa Polski w OECD.

AV, 17.01.17

28.09.2016

Miło nam poinformować, że ukazał się artykuł dra Jurija Hajduka i dra hab. Tomasza Stępniewskiego pt. Russia’s Hybrid War with Ukraine: Determinants, Instruments, Accomplishments and Challenges, „Studia Europejskie”, Numer 2 (78) 2016, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 37-52.

TS, 28.09.16

23.09.2016

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej i prof. Sarkisa Kazarowa – zatytułowany Научно-педагогическая деятельность профессора Ф. Н. Дьячана – ukazał się na łamach czasopisma „Новое прошлое = The New Past”, № 2, s. 38-55.

HB, 26.09.16

22.09.2016

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The Dynamic of the Polish-Lithuanian Relations. The Dimensions of Security and Identity”, która odbyła się w dniach 15-16 września 2016 r. w Kownie na Litwie. W ramach obrad zaprezentowała referat Debate on communism in Poland and Lithuania.

AKZ, 22.09.16

22.09.2016

Nowa publikacja naszego zespołu: Anna Visvizi (2016) ‘Greece, the Greeks, and the Crisis: Reaching Beyond "That's how it Goes"’, Reports, Carnegie Council on Ethics in International Affairs (CCEIA), 2016-07-09.

AV, 22.09.16

08.09.2016

okladka ksiazki , JPGInformujemy, że ukazał się tom czasopisma wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „POLITEJA”, nr 2 (41) pt. „Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo” pod redakcją naukową Magdaleny Lesińskiej i Tomasza Stępniewskiego. Zapraszamy do lektury.

08.09.16

22.08.2016

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie „Polityka i Społeczeństwo”, 2016, 2 (14), s. 50-68, ukazał się artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Organizacje międzynarodowe rosyjskiej diaspory, DOI: 10.15584/polispol.2016.2.4.

AKZ, 31.08.16

Lipiec 2016

W najnowszym numerze czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, 2016, vol. 1 (2), s. 267-273, ukazały się rekomendacje Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2015, wypracowane w czasie panelu dyskusyjnego pt. „Bezpieczeństwo informacyjne i wojna informacyjna w państwach Partnerstwa Wschodniego” zorganizowanego przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

AKZ, 5.07.16

30.06-2.07.2016

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Europe, Nations, and Insecurity: Challenges to Identities”, zorganizowanej przez Vytautas Magnus University we współpracy z Association for the Study of Nationalities (ASN), która odbyła się w Kownie na Litwie. Uczestniczyła jako dyskutant w panelu pt. „The Development of European Identity”, a podczas panelu pt. „Shaping New Identities: Between Communist Legacy and European Tradition” wygłosiła referat pt. „Nationalism in Post-Maidan Ukraine”.

AKZ, 5.07.16

Czerwiec 2016

okladka ksiazki , JPGUprzejmie informujemy, że w IEŚW ukazało się polskie, uzupełnione wydanie monografii dr Anny Bażenowej o środowisku historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869–1915: nauka i polityka, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016, 420 s. ISBN 978-83-60695-83-8.

HB, 27.06.16

12-14.06.2016

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach First Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies „Europe under Stress: The End of a Common Dream?”, które odbyły się na Uniwersytecie w Tartu. Podczas posiedzeń sekcji „Memory: Institutions and Politics” wygłosiła referat „The First World War as a Site of Memory in Russian and Ukrainian Political Discourse”.

HB, 27.06.16

9-10.06.2016

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w Exploratory Workshop „Eruptions of New First World War Memories”, który odbył się na Uniwersytecie Kopenhaskim. W ramach obrad zaprezentowała obszerny referat zatytułowany „Representations of the First World War in the Politics of Memory in Russia and Ukraine”.

HB, 27.06.16

23.06.2016

Artykuł dr Anny Visvizi pt. NATO Warsaw Summit: Georgia and other unanswered questions, ukazał się we wpływowym periodyku „New Eastern Europe”, w serii komentarzy poświęconych zbliżającemu się szczytowi NATO w Warszawie.

AV, 23.06.16

6-7.06.2016

Dr Anna Visvizi wzięła udział w warsztatach naukowych poświęconych problemom społeczno-gospodarczym nierówności na świecie, zatytułowanych „Inequality by the Numbers”, które zostały zorganizowane w Nowym Jorku przez CUNY (City University of New York) Graduate Center we współpracy z Luxembourg Income Study (LIS) Center.

AV, 21.06.16

19-20.05.2016

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w obradach międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Mikołaj Karamzin i jego czasy”, która odbyła się w Warszawie w ramach obchodów dwóchsetlecia Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas posiedzeń sekcji „Karamzin i Polska” dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat „»Записка о древней и новой России« Н. М. Карамзина и ее воспроизведение в трудах историков Императорского Варшавского университета”.

HB, 30.05.16

20-22.04.2016

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w 14 биографических чтениях памяти Вениамина Иофе „Право на имя: Биографика 20 века”, które odbyły się w Sankt Petersburgu. W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Просопографический портрет историков Императорского Варшавского университета”.

HB, 30.05.16

12-13.05.2016

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w zorganizowanym we Lwowie II Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym „Integracja Europejska a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości”, na którym wygłosiła referat pt. „Strategie integracyjne a tożsamość narodowa mniejszości w państwach bałtyckich”.

AKZ, 16.05.16

Maj 2016

Miło nam poinformować, że w publikacji Media w kampaniach wyborczych Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego pod red. W. Furmana, P. Kucy i D. Szczepańskiego ukazał się artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Vladimir Putin’s presidential election campaigns, s. 229-240.

4.05.16

Kwiecień 2016

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się książka pod redakcją J. M. Magone, B. Laffan i Ch. Schweigera pt. Core-Periphery Relations in the European Union. Zawiera ona artykuł autorstwa dr Anny Visvizi pt. Greece and the Troika in the context of the Eurozone crisis (s. 149-165).

22.04.16

Kwiecień 2016

okladka ksiazki , JPGZ radością informujemy, że ukazał się nowy numer „Studiów Europejskich” Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4 (76) 2015, dotyczący problemów bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Redaktorami naukowymi tego numeru są dr hab. Tomasz Stępniewski oraz doc. dr Artur Adamczyk. Zapraszamy do lektury.

19.04.16

14.04.2016

W Teatrze Starym w Lublinie odbyła się debata zorganizowana przez Fundację Ponad Granicami, Prezydenta Miasta Lublin i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej pt. Emigranci, uchodźcy. Dopust Boży czy szansa? z udziałem ambasadorów Michała Klingera, Marcina Nawrota i Andrzeja Jaroszyńskiego.

PJ, 14.04.16

04.04.2016

Miło nam poinformować, że artykuł w języku angielskim dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany Evacuation without return: World War I and the Historians of the Warsaw Imperial University – ukazał się w czasopiśmie „Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte” 2014, Bd. XXIII: Nach dem Zerfall der Imperien: Historische Zäsur und biografische Erfahrung im östlichen Europa = After the Fall of Empires: Historical Turning Points and Biographical Experience in Eastern Europe, s. 48–66.

HB, 4.04.16

01.04.2016

Prezentacja Raportu OECD Economic Survey of Poland 2016: W tym roku Polska obchodzi rocznicę 20-lecia przystąpienia do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju/Organisation for Economic Co-operation and Development). W ramach obchodów tego jubileuszu 23 marca 2016 r. w Lublinie odbyło się seminarium, podczas którego przedstawiciel OECD zaprezentował najnowszy raport organizacji z przeglądu gospodarki polskiej (Economic Survey of Poland 2016). Uczestniczący w dyskusjach panelowych dyplomaci oraz eksperci reprezentujący środowiska akademickie i analityczne (think tanki) podjęli dyskusję na następujące tematy: jakie korzyści przynosi Polsce członkostwo w OECD, jakie zalecenia w sferze gospodarczo-społecznej formułowane są obecnie przez OECD pod adresem Polski i jak Polska wykorzystuje te rekomendacje. Organizatorami seminarium były: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

AV, 1.04.16

17.03.2016

Dr n. hum. w zakresie psychologii Marzena Piłat wygłosiła referat pt. „Uchodźca czy migrant ekonomiczny? Rola diagnozy psychologicznej w weryfikacji wiarygodności azylantów” podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne”, która odbyła się w Warszawie.

AS, 22.03.16

15.03.2016

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie „Journal of International Relations” („Medzinárodné vzťahy”, University of Economics in Bratislava) 2016, vol. XIV, issue 1, ukazał się artykuł w języku angielskim dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Russia’s Soft Power in the Baltic States.

AKZ, 14.03.16

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)