IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Działalność Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej - archiwum obwieszczeń

Na tej stronie przedstawiane są archiwalne zapowiedzi, informacje, omówienia wydarzeń z działalności Instytutu.

Realizując kolejny etap projektu Instytut Europy Środowo-Wschodniej zaprasza na spotkania i wykłady

Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii

Polska-Rosja_plakat-godla.jpg, 8,5kB


Poniedziałek–środa 1–3 grudnia 2014 r.
Sala konferencyjna IEŚW, ul. Niecała 5 oraz Collegium Norwidianum 208 KUL, Al. Racławickie 14, Lublin

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin
Wizytator Apostolski Białoruskiej Cerkwi Greckokatolickiej, Mińsk
Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie
zapraszają na prezentację książki

Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, "Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795", Lublin-Lwów 2014

z udziałem obu autorów

Prowadzenie: ks. dr Stefan Batruch
Sala konferencyjna Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej,
ul. Niecała 5, Lublin
Sobota, 22 listopada 2014 roku
godz. 16.00

logo_IESW-yellowpeaks.png, 7,2kB

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ma zaszczyt poinformować, że 16 października 2014 r. włącza się w obchody Światowego Dnia Etyki (Global Ethics Day), inicjatywy Carnegie Council organizowanej z okazji 100 lecia działalności.
Z tej okazji, IEŚW wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II zorganizowało na seminarium zatytułowane:

Etyczny wymiar stosunków międzynarodowych: casus Ukrainy

Gość honorowy:
Profesor Richard Pipes

Data: 16.10.2014
Miejsce: IEŚW
ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
Godzina: 12:00
Strona obchodów @ IEŚW

The Institute of East-Central Europe, Lublin, Poland is pleased to announce that on October 16, 2014 it joins the Global Ethics Day, Carnegie Council initiative launched to celebrate its 2014 Centennial anniversary. To this end, the IESW – in collaboration with the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland – organised a panel discussion (fish bowl) titled:
Ethics in international affairs: the case of Ukraine.
Venue: IEŚW
ul. Niecała 5, 20-080 Lublin.
12:00 - 14:00 hours
Event’s webpage @ IEŚW

kul_godlo01.png, 13 kB

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizują

The Fourth Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students (CECIL’S 4)

afisz: CECIL'S4.... jpg, 8,5kB

Lublin 21-22 sierpnia 2014 r.

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie zapraszają na
prezentację książki

„Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795” (Lublin–Lwów 2014)

z udziałem ojca Borysa Gudziaka, biskupa-egzarchy we Francji, dr. Henryka Litwina, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, prof. Natalii Jakowenko z Narodowego Uniwersytetu „Kijowsko-Mohylańska Akademia” oraz jej autorów.

afisz: Kościoły wschodnie.... jpg, 8,5kB

Lwów, ul. Хуторівка, 35а (Chutoriwka 35a)
18 czerwca 2014 roku (środa)
Godz. 15.00

TOWARZYSTWO INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
ZAPRASZA NA PROMOCJĘ PUBLIKACJI
POŚWIĘCONEJ OSOBIE KS. ABP. JÓZEFA ŻYCIŃSKIEGO

ZOBACZYĆ W INNYM BRATA

Miniaturka okładki ksiazki, 26kB

3 czerwca 2014, godz. 17.00
Sala konferencyjna Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Lublin, ul. Niecała 5

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 23 maja 2014 r.
tel. +48 81 743 68 62
e-mail as@iesw.lublin.pl

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
zaprasza na wykład
prof. Michaela Suttona

pt. "The Captured Mind [Zniewolony umysł]:
Czesław Miłosz, Raymond Aron, Albert Camus, Jeanne Hersch and Gaston Fessard"

Wykład w języku angielskim

W początkach swej kariery naukowej prof. Michael Sutton był międzynarodowym ekspertem gospodarczym pracującym w Brukseli i w Londynie. Przez lata związany był z Economist Intelligence Unit (częścią spółki wydawniczej The Economist), poświęcając swą uwagę głównie Francji. Przez cztery lata wykładał stosunki międzynarodowe w związanym z Boston University London Graduate Centre. Był także gościnnie profesorem Aston University w Birmingham, gdzie szefował badaniom w zakresie politologii i stosunków międzynarodowych. Od 2009 roku jest profesorem-emerytem. W tym samym roku zaczął gościnne wykłady w Institut d'études politiques de Lille (Science Po Lille). Pojawia się również z wykładami w Lublinie. Jego podstawowe obszary zainteresowań naukowych to europejskie stosunki międzynarodowe i historia myśli politycznej i religijnej.

IEŚW, ul. Niecała 5, Lublin, poniedziałek 7 kwietnia 2014 r.
godz. 17:00

Wykład otwarty
Dr. Wojciecha Zajączkowskiego

"Napięcia etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na sytuację międzynarodową"

IEŚW, ul. Niecała 5, Lublin, poniedziałek 18 stycznia 2010 r.
godz. 18:00

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Katedra Studiów Wschodnich, Instytut Politologii KUL
zapraszają na spotkanie z
Deputowanym do PE dr. Pawłem Kowalem

pt. "Dylematy i wyzwania polskiej polityki wschodniej"

a13kowal_sm.png, 26kB

Dyskujsję wokół nowej książki Pawła Kowala „Między Majdanem a Smoleńskiem” poprowadzą prof. Andrzej Gil i dr Andrzej Szabaciuk

IEŚW, ul. Niecała 5, Lublin, sobota 16 marca 2013 r.
godz. 12:00

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej zaprasza na cykl wykładów w ramach projektu

Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii

Polska-Rosja_plakat-godla.jpg, 8,5kB

Sala konferencyjna IEŚW, ul. Niecała 5, Lublin
Poniedziałek – wtorek 25-26 listopada 2013 r.
Na wszystkie spotkania wstęp wolny

Styczeń 2012

godło małe IESW
Jest nam bardzo miło poinformować, że ukazała się nowa publikacja dra Tomasza Stępniewskiego pt. Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2011, ss. 415.

logo_IESW-yellowpeaks.png, 7,2kB

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ
oraz
INSTYTUT POLITOLOGII
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


zapraszają na
Konferencję naukową

Niemcy i Rosja wobec regionu Morza Czarnego:
współpraca czy rywalizacja?


22 marca (poniedziałek) 2010 r., od godz. 11.00
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Collegium Ioannis Pauli, Aula C-1031

Program konferencji

kul_godlo01.png, 13 kB

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie zaprasza na otwarte wykłady w ramach VII Lubelskiego Festiwalu Nauki

 • Prof. Jerzy Kłoczowski
  Humanizm w tysiącletniej historii Europy
  (godz. 11.00)
 • Marzena Piłat
  Następstwa wojen i prześladowań.
  Zaburzenia psychiczne u ofiar przemocy
  (godz. 12.00)

Wykłady odbędą się we czwartek 23 września 2010 roku w siedzibie Instytutu przy ul. Niecałej 5 (wstęp wolny).

logo_lfn.jpg, 10 kB iesw-ak.png, 3 kB logo_me_m.jpg, 9 kB

Konferencja poświęcona 300. rocznicy śmierci hetmana Iwana Mazepy

Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje

Lublin, 4–5 grudnia 2009 r.

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ
oraz
TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
zapraszają na spotkanie

Wiele światów Ihora Szewczenki

4 marca 2011 roku

Godz. 16.00 - Panichida za prof. Ihora Szewczenkę w cerkwi parafialnej parafii prawosławnej pw. św. metropolity Piotra Mohyły (ul. Dolińskiego 1)

Godz. 17.00 - Promocja książki Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną

Sala konferencyjna Instytutu przy ul. Niecałej 5

SPOTKANIA KULTURY Enter
№ 2

Miesięcznik Kultura Enter zaprasza na drugie spotkanie w ramach SPOTKAŃ KULTURY ENTER

Totalitaryzm dobry, totalitaryzm zły
O dwóch totalitaryzmach, dwóch pamięciach i dwóch ocenach

 • Andriy Portnov – Ukraina Moderna, red. naczelny (Kijów)
 • Volodymyr Masliychuk – Ukraina Moderna, współredaktor (Charków)
 • Andrzej Gil – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, (Lublin)

Prowadzenie: Paweł Laufer – Kultura Enter (Lublin)

Spotkanie połączone z promocją 14 numeru Ukrainy Moderny „Marksizm na wschodzie Europy”

22 października (czwartek) 2009 r.
godzina 18:00
Warsztaty Kultury
ul. Popiełuszki 5
LUBLIN

www.kulturaenter.pl
Kontakt: pawellaufer@gmail.com

Konferencja naukowa

Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu

Organizatorzy:
Fundacja Rozwoju KUL, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
przy współpracy z
Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej

Miejsce i termin:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, aula C-1031
23 października 2009 r.

Program konferencji - afisz
Program konferencji

Konferencja

Rosja po wyborach: kontynuacja czy nowy kurs w polityce Kremla?

Organizatorzy

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UMCS

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Forum Młodych Dyplomatów (przedstawicielstwo w Lublinie)

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Data 8 kwietnia 2008 r.
Czas rozpoczęcia 15.00
Miejsce Wydział Politologii UMCS, Aula im. I. Daszyńskiego, Pl. Litewski 2, Lublin
Program

15.00 Rozpoczęcie konferencji – prof. dr hab. Marek Pietraś

Dr Wiktor Ross, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Sytuacja polityczna Rosji po wyborach parlamentarnych i prezydenckich

Red. Michał Kacewicz, „Newsweek”
Czy Rosja będzie imperium? Perspektywy ewolucji rosyjskiej polityki i przyszłość Rosji według tandemu Putin–Miedwiediew

Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
Rosyjska polityka i gospodarka w powyborczym układzie władzy

Dr Tomasz Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
Polityka Rosji wobec państw Europy Wschodniej: nowe otwarcie?

Mgr Marcin Kosienkowski, Wydział Politologii UMCS, Lublin Perspektywy zmiany strategii wobec obszarów separatystycznych w FR

ok. 17.30 Zakończenie

Patronat medialny TVP Lublin
Przegląd kina historycznego w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej

Wiosna z Tołstojem

9 maja 2008 (16.00)

Wojna i pokój

(1965) – cz. I, reż. Siergiej Bondarczuk

15 maja 2008 (16.00)

Wojna i pokój

(1965) – cz. II, reż. Siergiej Bondarczuk

30 maja 2008 (16.00)

Wojna i pokój

(1965) – cz. III, reż. Siergiej Bondarczuk

7 czerwca 2008 (16.00)

Wojna i pokój

(1965) – cz. IV, reż. Siergiej Bondarczuk

13 czerwca 2008 (16.00)

Waterloo

(1967) – reż. Siergiej Bondarczuk

Każdy z filmów będzie poprzedzony wykładem.

Filmy w wersji oryginalnej.

Kontakt Łukasz Jasina (lukasz.jasina@iesw.lublin.pl, tel. 081 534 7395)

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

oraz

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

zapraszają na konferencję naukową

Geostrategia regionu czarnomorsko-kaspijskiego

która odbędzie się dnia 30 marca (poniedziałek) 2009 roku.
Miejsce: Wydział Politologii UMCS, Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin
Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 15 lutego 2009 roku. Zgłoszenia nie są przyjmowane.

Region czarnomorsko-kaspijski stanowi obecnie jeden z bardziej newralgicznych obszarów współczesnego świata. Regionem o kluczowym znaczeniu stał się ze względu na swoje położenie geopolityczne, zasoby energetyczne, jak również na skutek odmiennych interesów swoich sąsiadów. To właśnie tutaj dochodzi do skrzyżowania rozbieżnych interesów Rosji i Zachodu. O ile Zachód nastawiony jest na wywieranie wpływu poprzez „miękką siłę”, siłę wpływu ekonomicznego i kulturowego, o tyle Rosja, wydźwignąwszy się z niemocy lat 90. XX wieku, kładzie coraz większy nacisk na siłę militarną, „petropolitykę” w stosunku do państw zarówno „bliskiej zagranicy”, jak i w stosunku do państw położonych w strefie wpływów i/lub strefie interesów.

Niestabilność polityczno-ekonomiczna państw regionu oraz aktywna polityka mocarstw światowych na tym obszarze stanowią o jego problematycznej roli w dzisiejszych stosunkach międzynarodowych. Analizowany obszar stanowi dziś niejako stawkę w grze geopolitycznej, w której udział biorą najsilniejsi aktorzy systemu globalnego.

Celem konferencji jest analiza procesów politycznych i ekonomicznych zachodzących w regionie czarnomorsko-kaspijskim, jak i roli głównych aktorów kształtujących te procesy. Przedmiotem dyskusji w szczególności chcemy uczynić:

 • określenie potencjału regionu czarnomorsko-kaspijskiego
 • wzrastająca współzależność energetyczna państw i jej wpływ na sytuację w regionie
 • identyfikację głównych problemów politycznych i gospodarczych charakteryzujących ten region
 • analizę interesów i działań państw tego regionu
 • analizę interesów i działań państw trzecich i organizacji międzynarodowych w regionie czarnomorsko-kaspijskim

Z wyrazami szacunku
sekretarze konferencji
dr Bartosz Bojarczyk (UMCS)
dr Tomasz Kapuśniak (IEŚW)

Kondensat

Międzynarodowa konferencja

Geostrategia regionu czarnomorsko-kaspijskiego

Organizatorzy

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Data

30 marca 2009 r.

Czas rozpoczęcia

9.45

Miejsce

Wydział Politologii UMCS, Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin

Program

Plan konferencji w formacie PDF

Data zgłoszenia

Termin upłynął 15 lutego 2009 roku.

Sekretarze konferencji

dr Bartosz Bojarczyk (UMCS)
dr Tomasz Kapuśniak (IEŚW)

Strona aktualizowana: 26.03.2018 13:03

Przegląd kina historycznego w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej

Wiosna z Tołstojem

9 maja 2008 (16.00)

Wojna i pokój

(1965) – cz. I, reż. Siergiej Bondarczuk

15 maja 2008 (16.00)

Wojna i pokój

(1965) – cz. II, reż. Siergiej Bondarczuk

30 maja 2008 (16.00)

Wojna i pokój

(1965) – cz. III, reż. Siergiej Bondarczuk

7 czerwca 2008 (16.00)

Wojna i pokój

(1965) – cz. IV, reż. Siergiej Bondarczuk

13 czerwca 2008 (16.00)

Waterloo

(1967) – reż. Siergiej Bondarczuk

Każdy z filmów będzie poprzedzony wykładem.

Filmy w wersji oryginalnej.

Kontakt Łukasz Jasina (lukasz.jasina@iesw.lublin.pl, tel. 081 534 7395)

Dzień otwarty - 2 czerwca 2008 r.

 • 10.00-11.30

  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w krajobrazie myśli o Polsce i Europie


  Prof. Jerzy Kłoczowski (Dyrektor IEŚW), Powitanie i wprowadzenie
  Dr hab. Andrzej Gil (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych), Kresy Wschodnie czy Ukraina i Białoruś Zachodnia? Współczesny dyskurs o pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
  Dr Tomasz Kapuśniak, Miejsce państw Europy Wschodniej w polityce Unii Europejskiej
  Łukasz Jasina, Trudna przeszłość – dobra przyszłość. Stosunki polsko-izraelskie w zawieszeniu między historią a współczesnością
  Iwona Goral, Unia na rzecz Morza Śródziemnego a polityka wschodnia Unii Europejskiej
 • 11.30-12.00 Przerwa na kawę
 • 12.00-13.30

  Promocja książki Mariana Kukiela Czartoryski a jedność Europy. 1770-1861


  Uczestnicy: Prof. Jerzy Kłoczowski (Dyrektor IEŚW)
  Dr hab. Mirosław Filipowicz (Redaktor książki)
 • 13.30-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00-15.30 Aktualne wyzwania polskiej polityki wschodniej
  Prowadzący: Dr hab. Andrzej Gil (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych)
  Uczestnicy: Dr Nadzieja Tkaczyk (Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów)
  Dr Tomasz Kapuśniak (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)
  Marcin Kosienkowski (Wydział Politologii UMCS)
  Red. Marcin Superczyński (Polskie Radio, Oddział w Lublinie)
 • 18.00

  Abecadło manipulacji: warsztaty filmowo-historyczne dla nauczycieli i uczniów


  Prowadzący: Łukasz Jasina (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)

W Dniu Otwartym

 • zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką działalności naszego Instytutu i prowadzonymi tu badaniami naukowymi z zakresu historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej
 • zachęcamy do zwiedzenia Sali im. Rodziny Romerów oraz poznania historii i tradycji tego rodu (osoba prowadząca – Iwona Goral)
 • oferujemy możliwość zakupienia książek w atrakcyjnych cenach

Wszystkie imprezy w ramach Dnia Otwartego odbywać się będą w siedzibie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej przy ul. Niecałej 5 w Lublinie

Spotkanie z prof. Zbigniewem Pełczyńskim - autorem niedawno opublikowanej książki

Polska droga od komunizmu:
refleksje nad historią i polityką 1956-2006

Organizator Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Data 27 maja 2008 r.
Czas rozpoczęcia 18.00
Miejsce Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5, Lublin
Kontakt Andrzej Deryło
e-mail: ad@iesw.lublin.pl
Program

Przedstawienie przez autora głównych tez publikacji.

Dyskusja z udziałem następujących panelistów:

 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski – dziekan Wydziału Politologii UMCS
 • prof. dr Jerzy Kłoczowski – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Krzysztof Łątka – sekretarz Miasta Lublin

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Iwona Hofman – Wydział Politologii UMCS.

Konferencja

Rosja po wyborach: kontynuacja czy nowy kurs w polityce Kremla?

Organizatorzy

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UMCS

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Forum Młodych Dyplomatów (przedstawicielstwo w Lublinie)

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Data 8 kwietnia 2008 r.
Czas rozpoczęcia 15.00
Miejsce Wydział Politologii UMCS, Aula im. I. Daszyńskiego, Pl. Litewski 2, Lublin
Program

15.00 Rozpoczęcie konferencji – prof. dr hab. Marek Pietraś

Dr Wiktor Ross, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Sytuacja polityczna Rosji po wyborach parlamentarnych i prezydenckich

Red. Michał Kacewicz, „Newsweek”
Czy Rosja będzie imperium? Perspektywy ewolucji rosyjskiej polityki i przyszłość Rosji według tandemu Putin–Miedwiediew

Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
Rosyjska polityka i gospodarka w powyborczym układzie władzy

Dr Tomasz Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
Polityka Rosji wobec państw Europy Wschodniej: nowe otwarcie?

Mgr Marcin Kosienkowski, Wydział Politologii UMCS, Lublin Perspektywy zmiany strategii wobec obszarów separatystycznych w FR

ok. 17.30 Zakończenie

Patronat medialny TVP Lublin

Nowość

Okładki książek

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)