IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Profesor Jerzy Kłoczowski

1924-2017

zdjecie prof. Kloczowskiego (13K)

Profesor Jerzy Kłoczowski – prezes zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej od 1991 roku; od 2002 do 2013 – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2000-2004 współtwórca i przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Do dziś honorowy przewodniczący Konwentu. Historyk-mediewista, przede wszystkim historyk kultury polskiej, w tym historii chrześcijaństwa w Polsce. Specjalista historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Urodził się w 1924 roku w Bogdanach. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego (w pułku „Baszta”). W latach 1945-1948 studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – gdzie w 1950 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W 1950 roku rozpoczął współpracę naukową z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W roku 1967 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1974 – zwyczajnego. W ciągu ponad pięćdziesięciu lat podjął tam szereg zadań. Był między innymi: kierownikiem Katedry Historii Średniowiecznej, kierownikiem Katedry Historii Kultury Polskiej, kierownikiem i twórcą Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, wieloletnim kierownikiem Sekcji Historii oraz dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Przewodniczący Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, członek Rady Wykonawczej UNESCO (kilkakrotnie przewodniczył polskiej delegacji na Konferencji Generalnej UNESCO), członek-założyciel Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów, przewodniczący Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Wspólnego UNESCO i Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH).

Od 1956 roku członek-założyciel warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej; w latach 1981-1991 członek Rady Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Od 1981 kierował pracami Wszechnicy Regionu Środkowowschodniego „Solidarności”; po 13 grudnia 1981 współpracował z tajnymi strukturami „Solidarności”. W latach 1989-1990 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny; w latach 1989-1991 sędzia Trybunału Stanu; w latach 1990-1991 senator RP, członek Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. Jeden z inicjatorów utworzenia organizacji kombatanckiej Armii Krajowej; w latach 1989-1990 pierwszy prezes Światowego Związku AK w Okręgu Lubelskim; w roku 1991 inicjator i fundator Instytutu Armii Krajowej w Lublinie.

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności (od 2004), członek-korespondent PAU (od 1992), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2000), członek honorowy stowarzyszenia Collegium Invisibile (2004), członek honorowy Poznańskiego Towarzystwa Naukowego (2006), członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego KUL.

Członek Związku Inwalidów Wojennych RP (od 1946), Rady Kasy im. Mianowskiego (od 1999), Wiceprzewodniczący Forum Polsko-Ukraińskiego (od 1999), członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej (od 2001), członek Rady Naukowej przy Wielkim Kanclerzu KUL (od 1998), członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, współprzewodniczacy polsko-białoruskiej komisji ds. podręczników szkolnych (od 1992), członek Rady Państwowego Muzeum na Majdanku (od 1998).

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 11 listopada 2004 po jednomyślnej uchwale Kapituły Orderu odznaczony Orderem Orła Białego.

Wykładowca m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, College de France, Merton College Oxford University, Paris IV – Sorbonne (1985-1987), Institute for Advanced Study w Princeton, University of Madison-Winsconsin, Kolegium Europejskiego w Natolinie (od 1997). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Grodnie (1993), Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (1998), Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (1998) oraz Uniwersytetu Sorbona w Paryżu (1999). Laureat nagrody im. A. Jurzykowskiego (1988), nagrody specjalnej „Przeglądu Wschodniego” Nagrody Obojga Narodów Polski i Litwy (1999) nagrody „Clio” na najlepszą książkę historyczną roku 1999, Nagrody „Rzeczpospolitej” imienia Jerzego Giedroycia oraz Medalu za Zasługi dla KUL (2004).

Autor i redaktor około 1000 publikacji z zakresu historii, m.in. Dominikanie na Śląsku w XIII-XIV wieku [1956]; Wspólnoty chrześcijańskie [1964]; Kościół w Polsce [autor i redaktor, t. 1: 1968, t. 2: 1970], Chrześcijaństwo w Polsce [1981], Europa Słowiańska w XIV-XV wieku [1984], Kościół katolicki w świecie i Polsce. Szkice historyczne [1986], Dzieje polskiego chrześcijaństwa [t. 1: 1987, t. 2: 1991], Od pustelni do wspólnoty [1987], Histoire religieuse de la Pologne [autor i redaktor, 1987], Chrześcijaństwo i historia [1990], Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu [1993], La Pologne dans l’Eglise medievale [1993], Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza [1998], A History of Polish Christianity [2000], Dzieje chrześcijaństwa polskiego [2000], Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku [2000], Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie [2003], Europa – chrześcijańskie korzenie [2004], Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie [2007].

Leksykon biograficzny Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" zawiera hasło poświęcone prof. Jerzemu Kłoczowskiemu.