Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 11 (11/2016)

Agata Stolarz

Historia mówiona jako narzędzie polityki historycznej: przykład Ukrainy (PDF)

2016-06-16

Mimo że od wydarzeń mających miejsce zimą 2013-2014 r. na placu Niepodległości w Kijowie minęło niewiele czasu, z całą pewnością można powiedzieć, że na stałe wpisały się one w historię Ukrainy. Oznacza to, że pamięć zbiorowa o tzw. Euromajdanie jest także jednym z głównych przedmiotów zainteresowania polityki historycznej oraz jednym z podstawowych elementów aktualnych procesów tożsamościowych Ukrainy. Ważną rolę w zachowaniu pamięci o wydarzeniach przełomu 2013/2014 r. odgrywają projekty historii mówionej.