IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

KOMENTARZE IEŚW

Nr 13 (13/2016)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Brexit z perspektywy Litwy (PDF)

2016-06-21

Kwestia referendum w sprawie członkostwa Zjednoczonego Królestwa (ZK) w Unii Europejskiej (UE) jest szczegółowo dyskutowana w litewskich mediach. Konsekwencje wyjścia ZK z UE byłyby dla Litwy bardzo poważne z uwagi na stosunkowo liczebną diasporę litewską przebywającą w ZK oraz wzrost poczucia zagrożenia ze strony Rosji.