IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

KOMENTARZE IEŚW

Nr 15 (15/2016)

Agata Stolarz

Brexit z perspektywy Ukrainy (PDF)

2016-06-30

Tematyka Brexitu zdecydowanie zdominowała europejskie media w ostatnich dniach. Wśród wielu komentarzy i prognoz dominuje stwierdzenie, że referendum przeprowadzone w Zjednoczonym Królestwie (ZK) 23 czerwca 2016 r. rozpoczęło nową erę w historii Unii Europejskiej (UE). Stwierdzenie to pojawia się także w analizach prowadzonych na łamach ukraińskich mediów. Ukraińscy komentatorzy wskazują na konsekwencje Brexitu dla planów integracji Ukrainy z UE oraz jego wpływ na konflikt rosyjsko-ukraiński.