Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 16 (16/2016)

Aldis Austers

Brexit z perspektywy Łotwy (PDF)

2016-07-05

Większość Łotyszy opowiada się za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa (ZK) w Unii Europejskiej (UE) głównie dlatego, że upatrują oni w ZK swojego głównego partnera politycznego w relacjach z Rosją. Niemniej jednak, nawet jeśli perspektywa Brexitu jest źródłem wielu obaw na Łotwie, w tym obaw związanych z bezpieczeństwem, rynkiem pracy i na przykład szkolnictwem wyższym, powszechny jest też pogląd, że decyzja obywateli ZK powinna zostać uszanowana. W końcu, jak pobrzmiewa to w tle dyskusji, ZK nie ma zamiaru wycofać się z NATO.

Brexit as viewed from Latvia: is there a silver lining to the Brexit craziness? (PDF)

The majority of Latvians would prefer the UK to stay in the EU, mostly because they see the UK as a major political partner vis-a-vis Russia. Even if the prospect of Brexit is a source of several concerns in Latvia, including security, labour market, education, and others, there is also an understanding that the verdict of the UK citizens should be respected. After all, the UK has no intention to withdraw from NATO.