Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 17 (17/2016)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Spór o pomniki sowieckie w Polsce (PDF)

2016-07-14

2 września 2016 r. wejdzie w życie ustawa przyjęta przez Sejm 1 kwietnia br. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa ta zobowiązuje polskie samorządy do usunięcia wszystkich symboli komunistycznych z przestrzeni publicznej, jak również zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nawiązujących do poprzedniego systemu. Do tej pory największe emocje polityczne i społeczne wzbudzały debaty poświęcone pomnikom sowieckim. Obiekty te wpisują się w szeroką dyskusję na temat oceny komunizmu i dominacji sowieckiej w Polsce, dlatego warto nakreślić szerszy kontekst oraz konsekwencje powyższej ustawy.