Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 18 (18/2016)

Magdalena Lachowicz

OECD i Federacja Rosyjska: od statusu obserwatora do zawieszenia negocjacji członkowskich (PDF)

2016-07-20

Federacja Rosyjska (FR) podjęła negocjacje akcesyjne z OECD w 1993 r., status obserwatora otrzymała w 2007 r. Niemniej jednak negocjacje te zostały wstrzymane w 2014 r. Nieoficjalnie głównym powodem przerwania negocjacji były aneksja Krymu przez Rosję i konflikt rosyjsko-ukraiński. W szerszym kontekście, proces akcesji nie został zakończony w wyniku odejścia w rosyjskiej polityce wewnętrznej od projektu modernizacji gospodarczej, a także na skutek spowolnienia demokratyzacji FR i zaostrzenia stosunków Rosji z Zachodem.