IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

KOMENTARZE IEŚW

Nr 19 (19/2016)

Alina Sobol

Szczyt NATO w Warszawie – rosyjski punkt widzenia (PDF)

2016-07-28

Szczyt NATO, który odbył się 8-9 lipca 2016 r. w Warszawie, odbił się głośnym echem w rosyjskich mediach, szczególnie tych prokremlowskich. O znaczeniu warszawskiego szczytu dla polityki FR świadczą włączenie się rosyjskich władz do dyskusji nad rezultatami spotkania przywódców krajów NATO oraz nerwowa reakcja rosyjskiego MSZ na doniesienia o planowanym rozszerzeniu struktur NATO w Europie.