Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 2 (2/2016)

Aleksiej Wasiliew

Jak rosyjskie elity czytają i interpretują rzeczywistość i co z tego wynika? [część 1]: marksizm (PDF)

2016-03-16

Na przestrzeni minionych lat, szczególnie w kontekście kryzysu w strefie euro, wydarzeń w Ukrainie, fali migracyjnej i wojny domowej w Syrii, dyskurs publiczny elit intelektualnych i politycznych w Rosji i na Zachodzie przyczynił się do ożywienia i ugruntowania stereotypowego podziału ideologicznego Rosja–Zachód. Analiza dyskursu publicznego w Rosji i jego ewolucja sugerują, że różnice poglądowe definiujące podział na linii Rosja–Zachód wynikają przede wszystkim z tego, że rosyjskie elity intelektualne i polityczne wykorzystują inne niż na Zachodzie wzorce interpretacyjno-poznawcze. Jednym z nich jest marksizm, którego wpływu – paradoksalnie – nie można zignorować. Marksizm funkcjonuje obecnie nie tylko jako kalka interpretacyjna, ale również jako instrument wzmacniania efektywności działań mających na celu kształtowanie określonych postaw społecznych w Rosji, w tym poparcia i lojalności wobec władzy centralnej.