Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 20 (20/2016)

Marta Pachocka

OECD wobec kryzysu migracyjnego i uchodźczego w Europie (PDF)

2016-08-09

Od wybuchu kryzysu migracyjnego i uchodźczego w Europie w 2014 r. wielu aktorów międzynarodowych, zarówno organizacji międzyrządowych jak i państw, zabrało głos w dyskusji nad jego przebiegiem i możliwymi kierunkami rozwiązań. Ich uwaga często koncentrowała się na moralnych i prawnych aspektach kryzysu z perspektywy państw europejskich. Na tym tle wyróżnia się Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która proponuje zdecydowanie bardziej pragmatyczne, skoncentrowane na politykach szczegółowych – migracyjnej i integracyjnej, podejście do kryzysu i jego następstw. Jest to możliwe dzięki jej wieloletniemu doświadczeniu jako organizacji międzynarodowej o charakterze doradczym, eksperckim i pomocowym w zakresie zagadnień społeczno-ekonomicznych i rozwojowych. Podkreśla ona demograficzne i gospodarcze możliwości rozwoju, jakie może przynieść Europie napływ dużej liczby migrantów na jej terytorium. Oczywiście pozostaje pytanie, czy państwa członkowskie OECD (i nie tylko) będą potrafiły przekuć nowe możliwości w trwałe korzyści społeczno-ekonomiczne.

The OECD and the twin migration and refugee crises in Europe (PDF)

Several international stakeholders made their voice heard in the debate on the migration and refugee crises in Europe that peaked in 2014–2015. Frequently their arguments would reduce the challenge of migration to moral and legal obligation of the host countries. In contrast, the OECD, drawing on its vast advisory experience, global outlook and socio-economic profile, offered a more pragmatic policy-oriented approach to both crises and their corollaries. Specifically, the OECD pointed to the demographic and economic opportunities arising from the influx of the large number of migrants to Europe. This notwithstanding, even if the stakes are high, it remains an open-ended question if the OECD member-states will be able to turn these opportunities into sustainable socio-economic benefits.