IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

KOMENTARZE IEŚW

Nr 21 (21/2016)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Monety pamiątkowe a rosyjska polityka historyczna wobec państw bałtyckich (PDF)

2016-08-18

1 sierpnia 2016 r. Centralny Bank Federacji Rosyjskiej wyemitował pamiątkowe 5-rublowe monety z kolekcji „Miasta – stolice państw wyzwolone przez wojska sowieckie od okupantów niemiecko-faszystowskich”. Wzbudziło to ostrą krytykę ze strony Litwy, Łotwy i Estonii, państw, w których ocena okresu sowieckiego pozostaje wrażliwą kwestią w relacjach z Rosją. Zdaje się dobrze wiedzieć o tym Rosja, doskonale balansując na granicy antydyplomacji w stosunkach z państwami bałtyckimi.