Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 22 (22/2016)

Grzegorz Motyka

Rzeź wołyńsko-galicyjska: polsko-ukrainski konflikt pamięci i współczesne spory polityczne (PDF)

2016-08-24

Pomimo upływu dziesiątków lat od „rzezi wołyńsko-galicyjskiej”, jak zwykło określać się antypolskie czystki etniczne przeprowadzone w latach 1943-1945 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, wydarzenia te wciąż budzą emocje społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że utrzymujący się w tej sprawie polsko-ukraiński konflikt pamięci przekłada się również na współczesne spory polityczne, warto doprecyzować kontekst historyczny tychże wydarzeń i dopiero z tej perspektywy ocenić związane z nimi argumenty wykorzystywane w polityce.