Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 23 (23/2016)

Anna Bazhenova

Refleksje nad rocznicą rzezi wołyńskiej (PDF)

2016-08-24

Rzeź, zbrodnia lub tragedia wołyńska – różnie nazywano antypolską czystkę etniczną przeprowadzoną w latach 1943-1944 przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Apogeum zbrodni, określane mianem „krwawej niedzieli”, przypadło na 11 lipca 1943 r., gdy dokonano napadów na ok. 100 polskich miejscowości. Ofiarami akcji byli głównie Polacy i w znacznie mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi oraz przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących te obszary. Według opinii współczesnych badaczy liczba Polaków pomordowanych na Wołyniu wynosi od 30 do 80 tys. osób.