Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 24 (24/2016)

Anna Visvizi, Alina Sobol

Nowe platformy realizacji celów dyplomacji publicznej (PDF)

2016-08-31

Kalendarz wydarzeń (forów, kongresów, konferencji) w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW), na których „trzeba” się pojawić i „zaistnieć”, zapełnił się przez ostatnie 26 lat. W dużym stopniu organizacja tego typu przedsięwzięć odzwierciedla aspiracje polityczne i gospodarcze elit politycznych i intelektualnych w regionie. Biorąc pod uwagę międzynarodową orientację tychże wydarzeń, ich ewentualny sukces stanowi jednocześnie miarę zainteresowania aktorów trzecich regionem i jego specyfiką. W miniserii KOMENTARZY IEŚW, którą ten numer otwiera, omówione zostaną najważniejsze z tego typu wydarzeń organizowanych w EŚW oraz ich cechy.

New venues of public diplomacy: between nation-branding, place-branding and regional-identity building (PDF)

To some extent replicating the Davos Summit format, the calendar of events “to attend” and “to be seen” in East-Central Europe (CEE) has filled substantially over the past 26 years. In many respects, these venues serve as a demonstration of the region’s political and intellectual elite’s political and economic aspirations. Given those events’ international orientation, they also serve as a measure of third parties’ interest in the region. In the mini-series of IEŚW COMMENTARY that this issue opens, the main features of these new venues of public diplomacy that have emerged in CEE will be discussed.