IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

KOMENTARZE IEŚW

Nr 25 (25/2016)

Alina Sobol

Nowe platformy realizacji celów dyplomacji publicznej: Lublin i tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej (PDF)

2016-08-31

Lublin stał się jednym z pierwszych polskich miast dostrzegających potrzebę rozszerzenia i doskonalenia współpracy transnarodowej nie tylko w ramach Unii Europejskiej (UE), ale także poza jej granicami. Dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu i skutecznym działaniom władz lokalnych otworzył się na inicjatywy wschodnich sąsiadów Polski, wspierając ich rozwój i stymulując środowisko międzynarodowe do dyskusji nad najważniejszymi problemami regionu.