Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 28 (28/2016)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Wybory parlamentarne na Litwie 9 października 2016 r. (PDF)

2016-10-05

Tegoroczne wybory do jednoizbowego parlamentu Litwy – Seimasu – odbędą się 9 (I tura) i 23 (II tura) października. Weźmie w nich udział 12 partii i 2 koalicje. Duże szanse na wprowadzenie własnych przedstawicieli ma partia reprezentująca interesy polskiej mniejszości narodowej: Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Wyniki wyborów są trudne do przewidzenia. Nie przewiduje się jednak, aby miały one zasadniczy wpływ na sytuację mniejszości polskiej na Litwie.