Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 29 (29/2016)

Justyna Olędzka

Referendum konstytucyjne w Azerbejdżanie: istota i znaczenie (PDF)

2016-10-10

26 września 2016 r. w Azerbejdżanie odbyło się referendum dotyczące zmian tych zapisów Konstytucji, które dotyczą zakresu władzy prezydenta. Jak można było oczekiwać, frekwencja wyborcza była bardzo wysoka, a wynik referendum wiążący. W rezultacie Ilham Alijew, sprawujący władzę od trzech kadencji, umocnił swą pozycję i określił perspektywy dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Azerbejdżanu.