Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 3 (3/2016)

Alina Sobol, Agata Stolarz

Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej w świetle obchodów 71. rocznicy wyzwolenia Auschwitz (PDF)

2016-03-22

Obchody 71. rocznicy wyzwolenia Auschwitz stały się dla dyplomacji rosyjskiej kolejną okazją do zamanifestowania na arenie międzynarodowej kierunków polityki historycznej Kremla w odniesieniu do drugiej wojny światowej. W kontekście uroczystości rocznicowych z 21.01.2016 r. odpowiadamy na pytanie o kierunki polityki historycznej Rosji oraz ich zmianę w stosunku do lat ubiegłych, przede wszystkim w odniesieniu do roli Rosji na arenie międzynarodowej.