Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 30 (30/2016)

Justyna Olędzka

Strategie przetrwania prezydenta Białorusi, A. Łukaszenki (PDF)

2016-11-08

Prezydentura Łukaszenki miała od 1994 r. różne oblicza. Był on gwarantem niepodległości państwa, ale chwalił Związek Radziecki; zwasalizował gospodarczo i politycznie państwo, jednak symulował europeizację i demokratyzację Białorusi; zwalczał przejawy odrodzenia białoruskiej tożsamości narodowej, aby następnie rozpocząć politykę „miękkiej białorutenizacji”. Celem A. Łukaszenki jest utrzymanie władzy za wszelką cenę, stąd w myśl strategii „dwóch patronów” zmuszony jest do nieustannego balansowania między Wschodem a Zachodem. Jest to jedyny sposób, aby wobec słabych atutów geopolitycznych i gospodarczych utrzymać relatywną niezależność państwa oraz urząd prezydencki. Paradoksalnie, mimo że w zależności od sytuacji międzynarodowej Łukaszenka wykorzystuje różne, często wzajemnie wykluczające się argumenty legitymizujące jego władzę, Białorusini nie wykazują wobec tej niekonsekwencji zniecierpliwienia.