Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 31 (31/2016)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Co myślą Rosjanie o Związku Radzieckim 25 lat po jego upadku? (PDF)

2016-12-08

8 grudnia minęła 25 rocznica układu białowieskiego oznaczającego rozpad Związku Radzieckiego. Ćwierćwiecze to wystarczający okres do refleksji na temat tego, jak zmieniło się życie obywateli byłego ZSRR i czy była to dobra zmiana. W opublikowanym niedawno komentarzu zawierającym wyniki badań opinii publicznej Centrum Levady 56 procent Rosjan żałuje rozpadu ZSRR, a jedynie 28 procent jest zadowolonych z tego faktu. 33 procent badanych stwierdziło, że rozpad ZSRR był nieunikniony; przeciwnych temu stwierdzeniu było 51 procent respondentów. Rezultaty sondażu wskazywały również na to, że Rosjanie chcieliby powrotu ZSRR wraz z jego przewidywalną gospodarką i rozbudowanym systemem opieki socjalnej. Jednak 14 procent przyznaje, że nie jest to możliwe. Jedynie 31 procent badanych jest przeciwnych odbudowie byłego imperium.