Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 32 (1/2017)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Litwa i jej starania o niezależność energetyczną od Rosji (PDF)

2017-01-23

Możliwość użycia przez Rosję surowców energetycznych jako narzędzia politycznego nacisku na państwa bałtyckie jest zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa energetycznego. Jednak projekt budowy elektrowni jądrowej Visaginas na Litwie, którego celem było uniezależnienie Litwy od dostaw energii elektrycznej z Rosji, okazał się zbyt kosztowny. Wobec niemożliwości rozwoju regionalnego bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o rodzimą produkcję energii jądrowej, wydaje się, że Litwa zmuszona będzie wzmocnić współpracę z Polską i Szwecją w tym zakresie.