Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 34 (3/2017)

Aleksiej Wasiliew

Putin, Nawalny i wybory prezydenckie w 2018 r. (PDF)

2017-02-28

W rezultacie wyborów parlamentarnych z września 2016 r. i wygranej „Jednej Rosji” rosyjska scena polityczna wydawała się bardzo stabilna, tym bardziej że opozycja pozaparlamentarna uległa zupełnej marginalizacji. Niemniej już pod koniec października 2016 r. pojawiły się pogłoski, jakoby Władimir Putin nie miał zamiaru kandydować w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 2018 r. Niezależnie od prawdziwości tejże hipotezy, fakt jej pojawienia się rodzi dwie poważne, powiązane ze sobą implikacje. Po pierwsze zakwestionowano ciągłość i monopol władzy Putina, po drugie nasunęło się pytanie o sukcesję. W rezultacie powstało nowe źródło dynamiki kształtującej scenę polityczną Federacji Rosyjskiej (FR); dynamiki o tyle brzemiennej w skutki, że rozwijającej się w okresie bardzo wielu niewiadomych na międzynarodowej scenie politycznej i gospodarczej.