IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

KOMENTARZE IEŚW

Nr 36 (5/2017)

Justyna Olędzka

Od nostalgii za ZSRR do pragmatyzmu: nowa odsłona geopolityki na obszarze poradzieckim (PDF)

2017-03-08

W dniach 27-28 lutego 2017 r. prezydent Federacji Rosyjskiej (RF) Władimir Putin udał się z oficjalną wizytą do Kazachstanu, Tadżykistanu i Kirgistanu. Oficjalnym powodem objazdu było 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy FR a państwami Azji Centralnej. Sukces dyplomatycznego tournée dowodzi, że środkowoazjatycki wektor rosyjskiej polityki zagranicznej FR zyskuje na znaczeniu, a państwa regionu są nadal zainteresowane uczestnictwem w projektach geopolitycznych Kremla.