Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 37 (6/2017)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Aneksja Krymu i nowe wyzwania dla państw bałtyckich (PDF)

2017-03-29

Aneksja Krymu i wojna na Ukrainie uświadomiły Litwie, Łotwie i Estonii słabości dotychczasowej polityki wewnętrznej oraz ograniczenia współpracy w ramach formatów wielostronnych, takich jak Zgromadzenie Bałtyckie (ZB) czy Bałtycka Rada Ministrów (BRM). Widocznym następstwem aneksji Krymu przez Rosję jest próba zacieśnienia współpracy między Litwą, Łotwą i Estonią mająca na celu zwiększenie ich odporności na generowane przez Rosję zagrożenia w sferze ich bezpieczeństwa i stabilność systemów polityczno-gospodarczych.