Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 38 (7/2017)

Justyna Olędzka

Czy marsze ,,niepasożytów” obalą reżim Łukaszenki? (PDF)

2017-03-30

Impulsem do wybuchu antyreżimowych protestów na Białorusi w marcu 2017 r. była decyzja o wdrożeniu dekretu z 2015 r., w myśl którego również osoby bezrobotne objęte zostały obowiązkiem podatkowym. Podatek ten w dyskursie publicznym określono jako podatek od pasożytnictwa, stąd nazwa marszów i demonstracji, które sprawiły, że uwaga Europy skupiła się na często pomijanej w analizach Białorusi.