Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 39 (8/2017)

Anna Bazhenova

I wojna światowa i polityka pamięci we współczesnej Rosji (PDF)

2017-04-19

Na przestrzeni dziesięcioleci I wojna światowa była wymazana z publicznego dyskursu pamięci tak w Związku Radzieckim, jak i później w Federacji Rosyjskiej. Na Zachodzie pamięć o I wojnie światowej została uwieczniona w tysiącach obelisków, pomników, książek i filmów. Natomiast w Rosji, która poniosła kolosalne straty w trakcie tejże wojny, do niedawna nie istniał żaden pomnik upamiętniający żołnierzy I wojny światowej.