Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 4 (4/2016)

Marek Rewizorski

Partnerstwo z rozsądku. OECD i G20 jako globalne centra sterowania problematyką gospodarczą (PDF)

2016-04-20

OECD określa się mianem „kopciuszka” wśród organizacji międzynarodowych, ponieważ „nie zawsze chodzi na bale ze swoimi większymi siostrami-organizacjami, chociaż często przygotowuje im stroje oraz sprząta bałagan po przyjęciach”. W latach 90. ubiegłego wieku OECD skonfrontowana została z dynamicznym rozwojem Unii Europejskiej (UE) oraz pojawianiem się nowych międzynarodowych instytucji gospodarczych, które dublując jej funkcje, potrafiły działać bardziej efektywnie od OECD. W rezultacie organizacja ta znalazła się w sytuacji „kryzysu tożsamości” i zagrożenia „odłączeniem od sieci”. Ukonstytuowanie się grupy dwudziestu (G20) wydawało się w tym kontekście niespodziewanym remedium na wyzwania, wobec których stanęła OECD. Pozostaje otwartą kwestią, czy G20 rzeczywiście nim będzie.

The Partnership of Convenience: the OECD and the G20 in global governance (PDF)

The OECD tends to be referred to as Cinderella among international organisations because “it does not go to the ball with its older sister organisations, although it often prepares their outfits and cleans the mess after the party”. In the 1990s, the OECD was confronted with a dynamic development of the European Union (EU) and the appearance of new international economic institutions which, by extending their functions, were able to act more effectively than the OECD. As a result, the OECD experienced an “identity crisis” and risked being “disconnected from the net.” Therefore, the establishment of the Group of Twenty (G20) was viewed as an opportunity to bypass the challenges that the OECD faced. The question remains if it is the case.