Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 43 (12/2017)

Roman Romantsov

Europeizacja polityki historycznej Ukrainy? (PDF)

2017-09-12

26 września 2016 r. w Kijowie podpisano deklarację o powstaniu Centrum Pamięci Holokaustu Babi Jar. Idea utworzenia Centrum sugeruje ewolucję podejścia do tychże kwestii we współczesnej Ukrainie. To z kolei wskazuje na inne trendy i tendencje, które będą wpływały nie tylko na kształtowanie się polityki historycznej na Ukrainie, ale również na kierunek jej polityki zagranicznej.