IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

KOMENTARZE IEŚW

Nr 44 (13/2017)

Laurent Tatarenko

Kościoły i kwestie narodowe na Ukrainie: nowe wyzwania wobec wojny (PDF)

2017-10-12

Wiodącym tematem w ukraińskiej wyobraźni politycznej są kwestie wyznaniowe. Zwłaszcza od lat 90. XX wieku związki między Kościołami a państwem odgrywają ważną rolę w dyskusjach nad tożsamością obywatelską. Uregulowanie rozłamów ukraińskiego prawosławia stanowi niezbędny element reorganizacji politycznych fundamentów społeczeństwa.