Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 46 (15/2017)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Rosyjscy emigranci w państwach bałtyckich: emigracja ekonomiczna (PDF)

2017-11-16

W okresie 2014-2017 Rosję opuściła rekordowa liczba ludności, ponad 300 tys. osób rocznie. Dla Rosji emigracja jest szczególnie poważnym problemem ze względu na konsekwencje demograficzne, gospodarcze, społeczne oraz, w dłuższym okresie, na jej wpływ na potencjał rozwojowy kraju. Współczesną falę emigracji należy wiązać z pogarszającymi się warunkami życia w Rosji oraz niestabilną sytuacją polityczną w kraju.