Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 47 (16/2017)

Roman Savenkov

Ruch protestacyjny Aleksieja Nawalnego w Rosji: zasoby, taktyka i perspektywy (PDF)

2017-11-24

W 2017 r. rosyjski polityk Aleksiej Nawalny utworzył rozległą sieć organizacji regionalnych obejmującą wszystkie duże miasta Rosji i już trzykrotnie udało mu się przeprowadzić ogólnokrajowe akcje protestacyjne. Tak duży zasięg manifestacji daje Nawalnemu szansę, aby pretendować do roli jedynego skutecznego oponenta obecnego systemu. Analiza działań tego polityka oraz władz w stosunku do niego pozwala na określenie perspektyw rozwoju opozycyjnego ruchu politycznego w Rosji.