Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 48 (17/2017)

Roman Romantsov

Nowa u stawa oświatowa – nowa ukrainizacja? (PDF)

2017-11-28

We wrześniu 2017 r. prezydent Ukrainy Petro Poroshenko podpisał nową ustawę o oświacie. Zmiany w systemie szkolnictwa oraz programie nauczania, które ta ustawa przewiduje, wywołały krytykę poza granicami Ukrainy, ponieważ ograniczają one zasięg nauczania w językach mniejszości narodowych zamieszkujących Ukrainę.