Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 5 (5/2016)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Strategie integracyjne wobec mniejszości narodowych i etnicznych na Litwie, Łotwie, w Estonii i Gruzji [część 1] (PDF)

2016-04-27

Mniejszości narodowe i etniczne na Łotwie i w Estonii stanowią ok. jednej trzeciej mieszkańców; przeważająca większość to Rosjanie (lub szerzej – mniejszość rosyjskojęzyczna). W Gruzji udział mniejszości etnicznych i narodowych wynosi 17%, podobnie jak na Litwie (15,8%). Zarówno Łotwa, jak i Estonia opracowały własne strategie integracyjne już w 2000 r. Gruzja i Litwa stosunkowo niedawno podjęły działania integracyjne wobec mniejszości. Każde z państw wykorzystuje w tym celu inne metody. Wojna na Ukrainie oraz wynikająca z wojny hybrydowej obawa przed wpływami Rosji w tych państwach spowodowały, że kwestia integracji mniejszości narodowych i etnicznych stała się bardziej aktualna.