Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 50 (1/2018)

Antony Polonsky

Na marginesie zmian w ustawie o IPN (PDF)

2018-02-09

Badaniem dziejów polsko-żydowskich zajmuję się od blisko czterdziestu pięciu lat, w związku z czym pozwalam sobie zabrać głos w kwestii kontrowersji wywołanej obecną nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jestem wiceprzewodniczącym oksfordzkiego Institute for Polish-Jewish Studies oraz American Association for Polish-Jewish Studies. Piastuję te stanowiska od momentu utworzenia obu instytucji, do czego doszło w wyniku polsko-żydowskiej konferencji w Oksfordzie w 1984 roku – uznawanej za punkt zwrotny we wzajemnych stosunkach Polaków i Żydów (o ile są to kategorie wzajemnie się wykluczające, nie brak przecież ludzi definiujących się jako Polacy i Żydzi zarazem).