Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 51 (2/2018)

Anna Bazhenova

Ukraina: strategia polityki migracyjnej do 2025 r. (PDF)

2018-02-16

Pierwsza próba wypracowania wszechstronnej koncepcji państwowej polityki migracyjnej Ukrainy datuje się na 2009 r. Jednak dokument zaprezentowany przez grupę członków ukraińskiego parlamentu został wówczas uznany za niewystarczająco dopracowany i w konsekwencji odrzucony przez parlament. Reforma sfery migracji nabrała większego znaczenia dopiero po zaprezentowaniu Ukrainie planu działań na rzecz liberalizacji reżimu wizowego podczas szczytu UE–Ukraina w Brukseli 22 listopada 2010 r. Wkrótce po tym utworzono Państwową Służbę Migracyjną, a 30 maja 2011 r. podpisano „Koncepcję państwowej polityki migracyjnej Ukrainy”. Nowa „Strategia państwowej polityki migracyjnej Ukrainy” została przyjęta 12 lipca 2017 r.