Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 52 (3/2018)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Demokratyzacja Rosji: inicjatywa rosyjskich emigrantów politycznych w państwach bałtyckich (PDF)

2018-03-13

27 lutego minęła trzecia rocznica śmierci rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa. Z tej okazji w wielu europejskich miastach, w tym w Wilnie, Rydze i Tallinie, odbyły się marsze ku jego pamięci, prelekcje filmów oraz debaty. Samorządowcy Wilna i Rygi zaproponowali również nazwanie jednej z ulic w tych miastach imieniem Borysa Niemcowa. Wkrótce też, 11-12 kwietnia 2018 r., odbędzie się w Wilnie 5. Forum Wolnej Rosji (Форум свободной России). Wymienione inicjatywy są inspirowane i wspierane przez rosyjskich działaczy politycznych i społecznych, którzy jako emigranci polityczni znaleźli się poza granicami Rosji i w ten sposób angażują się w działania na rzecz demokratyzacji kraju, manifestując swoje niezadowolenie w związku z rozwojem wydarzeń w Rosji. Państwa bałtyckie ze względu na bliskość geograficzną i krytyczną politykę wobec Rosji stają się naturalnym kierunkiem migracji Rosjan i sprzymierzeńcem ich politycznej działalności na emigracji.