Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 53 (4/2018)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Nowa ustawa edukacyjna na Łotwie – zagrożenie dla języka mniejszości czy stabilności państwa? (PDF)

2018-03-23

22 marca 2018 r. Sejm przyjął poprawki do dwóch ustaw: ustawy edukacyjnej i ustawy o edukacji powszechnej na Łotwie, zmierzające do wprowadzenia języka łotewskiego w szkołach w pełnym wymiarze godzin. Zmiana zakłada stopniowe zmniejszanie obecności języka mniejszości w szkołach na korzyść języka łotewskiego. Podczas gdy mniejszości obawiają się zagrożenia dla własnej kultury, Rosja znajduje okazję do krytyki Łotwy i ingerencji w jej sprawy wewnętrzne pod pretekstem ochrony mniejszości.