Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 54 (5/2018)

Rafał Wiśniewski

Równowaga odstraszania? – NATO i Rosja wobec Europy Środkowo-Wschodniej (PDF)

2018-05-10

Antagonizm na linii Rosja-NATO sprawił, że stan regionalnego kompleksu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) jest wysoce zależny od równowagi odstraszania między tymi dwoma podmiotami. Z uwagi na dysproporcje potencjałów oraz wiarygodności stawianych gróźb Federacja Rosyjska (FR) posiada obecnie pewną przewagę w zakresie skuteczności przyjętej strategii odstraszania. Polityka odstraszania NATO może być skuteczna pod warunkiem zainwestowania znaczącego kapitału finansowego i politycznego. Dla państw EŚW perspektywa ta oznacza ograniczoną podmiotowość w dziedzinie bezpieczeństwa i zależność od decyzji FR, USA i najsilniejszych zachodnioeuropejskich członków NATO.