Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 55 (6/2018)

Michał Paszkowski

Białoruś planuje kupować coraz więcej ropy naftowej z Iranu – czy istnieją warunki do zwiększenia skali współpracy? (PDF)

2018-06-26

Trwające od lat, a zintensyfikowane w ostatnim czasie kontakty pomiędzy Białorusią i Iranem mają na celu zwiększenie wymiany handlowej między obu państwami. Jednym z ważniejszych tematów rozmów pozostaje kwestia zapewnienia dostaw irańskiej ropy naftowej do białoruskich rafinerii. Dotychczas, przede wszystkim z uwagi na ograniczenia infrastrukturalne, współpraca w tym zakresie odbywała się jednak na niewielką skalę.