IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

KOMENTARZE IEŚW

Nr 56 (7/2018)

Andrzej J. Żuk

Propozycja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (PDF)

2018-08-29

Na początku maja br. Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję wieloletnich ram finansowych (WRF) Unii Europejskiej (UE) na lata 2021-2027. Znalazły się w niej ważne zmiany zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie dochodów. Propozycja KE wywołała zróżnicowane reakcje państw członkowskich UE, wskazując tym samym na ich zróżnicowane priorytety negocjacyjne. Przewiduje się, że negocjacje zakończą się wiosną 2019 r.