IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

KOMENTARZE IEŚW

Nr 57 (8/2018)

Michał Paszkowski

OPEC+?: Współpraca Federacji Rosyjskiej z OPEC (PDF)

2018-08-29

Spadek ceny ropy naftowej w 2014 r. wymusił na Federacji Rosyjskiej (FR) potrzebę współpracy z państwami zrzeszonymi w Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Ścisła kooperacja, której efektem było zawarcie w 2016 r. porozumienia w zakresie ograniczenia wydobycia, jest kontynuowana, ale przystąpienie Rosji do OPEC wydaje się praktycznie niemożliwe. Niemniej sytuacja na rynku naftowym jest na tyle dynamiczna, że w niedługim horyzoncie czasowym być może dojdzie do stworzenia ram współpracy państw spoza OPEC, na czele z Rosją, z państwami OPEC.