Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 58 (9/2018)

Roman Romantsov

Petlura w ukraińskiej polityce pamięci – brak zgody czy woli politycznej? (PDF)

2018-09-10

W ostatnich latach władze ukraińskie podjęły szereg inicjatyw na rzecz upamiętnienia osób, które walczyły o niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) na początku XX wieku. Szczególne miejsce w polityce historycznej współczesnej Ukrainy zajmuje postać Symona Petlury (1879-1926), naczelnego atamana wojsk URL oraz przewodniczącego Dyrektoriatu (1918-1920). We współczesnej pamięci zbiorowej Ukrainy Petlura jest postacią niejednoznaczną. Również w Polsce postać Petlury – głównie jego współpraca z Marszałkiem Józefem Piłsudskim w 1920 r. – budzi emocje i dyskusje. Inicjatywa upamiętnienia tej postaci na Ukrainie stwarza jednak możliwość zbudowania płaszczyzny współpracy między Polską i Ukrainą.