Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 59 (10/2018)

Renata Duda

Czy Zachód wspiera Ukrainę? (PDF)

2018-09-10

W ramach sfinalizowanego w połowie 2018 r. kontraktu o wartości 47 milionów USD Ukraina zakupiła od Stanów Zjednoczonych (USA) 210 przeciwpancernych pocisków kierowanych FGM-147 Javelin oraz 37 wyrzutni ze stanowiskami dowodzenia. Umowa, zawarta zgodnie z procedurą rządowej sprzedaży broni (Foreign Military Sales, FMS), obejmuje również wsparcie techniczne rządu USA i producenta broni (Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture) oraz pakiet szkolenia podstawowego. Broń, o którą Kijów zabiegał od chwili wybuchu konfliktu z Federacją Rosyjską (FR)w marcu 2014 r., ma znacząco przyczynić się do poprawy długoterminowych zdolności obronnych Ukrainy, niezbędnych do utrzymania jej niepodległości i integralności terytorialnej.