Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 6 (6/2016)

Aleksiej Wasiliew

Jak rosyjskie elity czytają i interpretują rzeczywistość i co z tego wynika? [część 2]: liberalizm (PDF)

2016-05-11

Badania opinii publicznej w Rosji w ostatnim czasie wskazują, że istniejący porządek polityczny ma poparcie na poziomie przekraczającym 80%. Polityczne sympatie tej większości rozłożone są pomiędzy cztery główne, „systemowe” partie reprezentowane w Dumie Państwowej, tj. Jedną Rosję, Partię Komunistyczną, Sprawiedliwą Rosję, Partię Liberalno-Demokratyczną. W Dumie, za wyjątkiem kilku posłów, którzy przeszli do opozycji po politycznych protestach w Moskwie w 2011-2012 r., brakuje przedstawicieli liberalnej części społeczeństwa. Jednak to właśnie w tej części politycznego spektrum ulokowane są główne zasoby intelektualne elity politycznej współczesnej Rosji. Paradoksalnie, choć liberałowie są nieobecni w Dumie, to właśnie do nich zwraca się władza w celu rozwiązania poważnych problemów gospodarczych i społecznych oraz uzyskania eksperckich opinii.