Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 9 (9/2016)

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Strategie integracyjne wobec mniejszości narodowych i etnicznych na Litwie, Łotwie, w Estonii i Gruzji [cz. 2] (PDF)

2016-05-31

W warunkach napiętej sytuacji politycznej związanej z aneksją Krymu przez Rosję i wojną we wschodniej Ukrainie Litwa zdecydowała się na wprowadzenie zmian w swojej dotychczasowej polityce dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych. Pomimo pozornie dobrych relacji między władzami litewskimi a mniejszościami narodowymi, szereg nierozwiązanych kwestii powoduje, że sytuacja jest napięta, a wiele zagadnień dotyczących mniejszości pozostaje nierozwiązanych. Doświadczenia związane z procesem integrowania mniejszości narodowych i etnicznych na Łotwie, a zwłaszcza w Estonii i Gruzji, mogą w tym kontekście okazać się bardzo przydatne dla władz litewskich.