IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Komentarze IEŚW

ISSN 2543-6791

„Komentarze IEŚW” dostarczają zwięzłej informacji i analizy wydarzeń, zagadnień i problemów, które kształtują współczesne procesy polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Redakcja naukowa: Anna Visvizi
Redakcja wydawnicza: Agnieszka Zajdel
Kontakt do redakcji: komentarze@iesw.lublin.pl