IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo IESW

Polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej
20 maja (środa) 2009 roku, godz. 12.00

zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji