IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo IESW
kul_godlo01.png, 13kB

Polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej
20 maja (środa) 2009 roku, godz. 12.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum, w sali CI-300 (ul. Spokojna 1)

Inspiracją do dyskusji jest książka pod redakcją dra hab. Andrzeja Gila i dra Tomasza Kapuśniaka „Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja”, Lublin–Warszawa 2009.

Uczestnicy konferencji:

 • Prof. Jerzy Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Europa Środkowo-Wschodnia w polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej
 • Dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej
 • Prof. Stanisław Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Badania nad Ukrainą a polityka wschodnia Polski
 • Dr hab. Andrzej Gil, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Białoruś a Europa – szanse i wyzwania
 • Dr Tomasz Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Kaukaz Południowy i Azja Środkowa w polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej

Organizacja: Dr Tomasz Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
E-mail: tomasz.kapusniak@gmail.com

Partnerzy
logo_frkul.jpg, 9,9kB
Fundacja Rozwoju KUL
logo_kadenauers.jpg, 8,5kB
Konrad Adenauer Stiftung
logo_ekpiuu.jpg, 10kB
Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
Європейський Колеґіум Польських і Українських Університетів

Plakat w PDF